Ana Sayfa
Formlar ve Belgeler

Öğrenim Hareketliliği Formlar ve Belgeler

Giden Öğrenci İçin Gerekli Evraklar: 

 • Giden Öğrenci Anket Formu (Dönüş Yaptıktan Sonra Nihai Rapor İle Birlikte Teslim Edilmelidir)
 • Giden Öğrenci Bilgi Formu
 • Giden Öğrenci Öğrenim Protokolü  (3 Nüsha Olacak)
 • Nihai Rapor
 • Öğrenci Taahhütnamesi
 • Yükümlülük Sözleşmesi
 • Not Durum Belgesi (Saü)
 • SGK Tescil Kaydı (E-Devlet'ten temin Edilecek)
 • Nufus Cuzdan Fotokopisi
 • Ziraat Bankası TL.Hesap Cuzdanı Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

Gelen Öğrenci İçin Gerekli Evraklar

 • Gelen Öğrenci Başvuru Formu (Geldiğiniz Üniversiteden Temin Ediniz)
 • Öğrenci Bilgi Formu (Geldiğiniz Üniversiteden Temin Ediniz)
 • Not Durum Belgesi (Geldiğiniz Üniversiteden Temin Ediniz)
 • Öğrenim Protokolü - SUBÜ Dersler  (https://ebs.sabis.subu.edu.tr adresinden alabilirsiniz)
 • Nufus Cüzdan Fotopisi
 • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)