Ana Sayfa
Rektörden

Rektörden

Sevgili Öğrenciler;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak temel hedefimiz öğrencilerin kendi kendine öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, sosyalleşme ve grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı yetenekleri kazandıkları ve geliştirdikleri bir üniversite olmaktır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde 1 Enstitü, 3 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Bünyemizde öğrenci merkezli, öğrenim çıktılarına dayalı eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.

Tecrübeli akademik kadrosu ile kazandığı ve kazanacağı bilgi ve kültürü; topluma değer katan yenilikçi uygulamaları olan ve bu uygulamaları kurum kültürü haline getirmiş, ülke içinde ve dünyada yer edinmiş bir üniversite olmaya devam edeceğiz.

Sevgilerim ve başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Rektör